Wynagrodzenie Kancelarii jest ustalane indywidualnie z Klientem. Ceny świadczonych usług prawnych uzależnione są od rodzaju i stopnia zawiłości sprawy, wymaganego nakładu pracy adwokata oraz terminu i miejsca wykonania usługi. Wynagrodzenie może zostać ustalone w formie stawki ryczałtowej bądź stawek godzinowych, a także ich uzupełnienia w postaci tzw. premii za sukces, płatnej w wypadku doprowadzenia do korzystnego dla Klienta rozstrzygnięcia sprawy. W przypadku zlecenia sprawy, koszt porady prawnej świadczonej w siedzibie Kancelarii zwykle jest zaliczany na poczet wynagrodzenia głównego.

Wynagrodzenie Kancelarii jest płatne z góry. W przypadkach szczególnie uzasadnionych, gdy przemawia za tym sytuacja majątkowa lub rodzinna Klienta albo rodzaj sprawy, istnieje możliwość rozłożenia kwoty wynagrodzenia na dogodne raty.

Serdecznie zapraszam Państwa do kontaktu z Kancelarią oraz do współpracy.

Adwokat Mariusz Przewrocki