Kancelaria została założona przez Adwokata Mariusza Przewrockiego, który doświadczenie zawodowe nabył już w okresie studiów prawniczych oraz studiów administracyjnych na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, następnie podczas aplikacji adwokackiej, którą odbył przy Okręgowej Radzie Adwokackiej w Koszalinie, jak również podczas kilkuletniej pracy w administracji samorządowej.