Adwokatura - pieczęć

Adwokat Mariusz Przewrocki

O Kancelarii

Kancelaria Adwokacka świadczy pomoc prawną zarówno klientom indywidualnym (osobom fizycznym) oraz prowadzi obsługę prawną podmiotów gospodarczych, to jest osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą, spółek oraz pozostałych przedsiębiorców.

Zadaniem Kancelarii jest uświadomienie Klientom ich sytuacji prawnej, a następnie znalezienie najbardziej optymalnego rozwiązania problemu w ramach obowiązujących przepisów prawa. Każda sprawa jest oceniana indywidualnie, a rozwiązanie ma przede wszystkim odpowiadać potrzebom Klienta.

Kancelaria dba o stały kontakt z Klientem, na bieżąco informując o stanie i przebiegu postępowań. Wszelkie powierzone informacje objęte są tajemnicą zawodową.

Pomoc prawna

Prawo karne i prawo karne wykonawcze

 • obrona oskarżonego (podejrzanego) na każdym etapie postępowania
 • środki probacyjne (warunkowe umorzenie postępowania karnego, warunkowe zawieszenie wykonania kary)
 • kara łączna
 • odroczenie i przerwa w odbywaniu kary pozbawienia wolności
 • warunkowe przedterminowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności
 • reprezentacja pokrzywdzonego

Prawo cywilne

 • dochodzenie roszczeń wynikających z wszelkich stosunków cywilnoprawnych
 • sprawy spadkowe
 • sprawy z zakresu własności nieruchomości
 • reprezentowanie wierzyciela i dłużnika w postępowaniu egzekucyjnym

Prawo rodzinne

 • prowadzenie spraw o rozwód
 • pomoc prawna w zakresie separacji
 • roszczenia o alimenty
 • pomoc prawna w zakresie władzy rodzicielskiej, opieki
 • zaprzeczenie lub ustalenie ojcostwa
 • podział majątku

Prawo administracyjne

 • sporządzanie wniosków oraz pism na potrzeby postępowań administracyjnych
 • przygotowywanie odwołań
 • sporządzanie skarg do sądów administracyjnych
 • reprezentacja w postępowaniach przed organami i sądami administracyjnymi

Prawo pracy i ubezpieczeń społecznych

 • pomoc w dochodzeniu roszczeń o odszkodowanie za niezgodne z prawem rozwiązanie umowy o pracę, przywrócenie do pracy
 • sporządzanie odwołań od decyzji ZUS